HEADER afbeelding + titel
Aandacht voor de specifieke functie bij VOG-aanvraag

Aandacht voor de specifieke functie bij VOG-aanvraag

Een andere zaak uit 2014 ging over een man die wilde werken in de groenvoorziening. 8 jaar geleden is hij veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige. In eerste instantie kreeg hij geen VOG. Hij zou als medewerker openbare groenvoorziening namelijk kunnen werken op speelplaatsen. Mogelijk zou er één-op- één contact met minderjarigen kunnen ontstaan.

Functie onder toezicht dus VOG afgegeven

De man legt uit dat hij juist altijd onder toezicht werkt en altijd in een ploeg van zes personen. Zijn werkgever bevestigt dat de medewerkers altijd onder toezicht staan. Het gaat namelijk om mensen met een functiebeperking die in een sociale werkvoorziening terecht komen. Omdat hij in principe geen één-op- één contact heeft met klanten en nooit alleen werkt, moet de VOG toch worden afgegeven.

VOG aanvragen na veroordeling zedendelicht

Kunt u geen VOG aanvragen vanwege een gepleegd zedendelict en waren er destijds speciale omstandigheden in het spel? Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een VOG. Neem contact met ons op en vul het contactformulier in.

Kunt u geen VOG aanvragen vanwege een gepleegd zedendelict en waren er destijds speciale omstandigheden in het spel? Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een VOG. Neem contact met ons op en vul het contactformulier in.

Lees hieronder de exacte bewoording van de Raad van State bij bovengenoemde zaak.

Exacte bewoording Raad van State zaak – functie groenvoorziening en gepleegd zedendelict
Naar het oordeel van de Afdeling heeft de staatssecretaris aldus ondeugdelijk gemotiveerd dat gelet op het objectieve criterium een VOG moet worden geweigerd. Daartoe wordt overwogen dat de functie van medewerker openbare groenvoorziening niet met zich brengt dat [appellant] contact heeft met minderjarigen of andere kwetsbare personen. Voor zover [appellant] zijn functie uitoefent op of in de nabijheid van locaties waar zich minderjarigen bevinden, zal dit altijd zijn in een groep van zes personen, waaronder een toezichthouder. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat [appellant] zijn functie uitoefent in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en zijn werkgever bij de rechtbank heeft toegelicht dat gelet op de beperkingen van de werknemers altijd toezicht wordt gehouden omdat zonder toezicht het werk niet wordt uitgevoerd. Daarbij heeft de broer van [appellant] ter zitting bij de Afdeling toegelicht dat [appellant] leidt aan autisme en de structuur van de groep en het toezicht nodig heeft om te kunnen functioneren. Nu [appellant] bij de uitoefening van zijn functie geen één op één klantcontact heeft en nooit alleen werkt, biedt het enkele feit dat hij mede werkzaam zal zijn op of in de nabijheid van locaties waar kwetsbare personen zijn, onvoldoende grond voor het oordeel dat het strafbare feit, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormt voor een behoorlijke uitoefening van de functie van medewerker openbare groenvoorziening.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk