HEADER afbeelding + titel
Na hoeveel tijd krijg ik weer een VOG?

Na hoeveel tijd krijg ik weer een VOG?

Wanneer kom ik in aanmerking voor een VOG?

Bijna dagelijks horen de VOG-specialisten bij OSK Advocaten de vraag voorbij komen “Wanneer krijg ik weer een VOG?” Ofwel: na hoeveel tijd kom je – na je straf – weer in aanmerking voor de VOG? Dit hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld: vormt het delict een risico voor het werk dat je wilt doen? Een mishandeling kan bijvoorbeeld een risico zijn als je met kwetsbare personen werkt, maar niet als je een kantoorbaan hebt. Een ander belangrijk aspect is de terugkijktermijn. Valt de straf buiten de terug te kijken periode, dan wordt de VOG afgegeven.

Standaard terugkijktermijn VOG: 4 jaar

 • De standaard terugkijktermijn voor een verklaring voor goed gedrag is 4 jaar. Dit betekent dat je 4 jaar na de straf weer een VOG kunt krijgen.

Lees hieronder verder over positieve omstandigheden, uitzonderingen en een overzicht van VOG terugkijktermijnen voor specifieke functies:

Terugkijktermijn: Wanneer kan je weer een VOG krijgen?

Dit betekent niet dat je altijd 4 jaar hoeft te wachten. De VOG kan ook al eerder worden afgegeven als er genoeg positieve omstandigheden zijn. Dan weegt het risico namelijk niet op tegen jouw persoonlijke belangen. Bijvoorbeeld als het delict een eenmalig incident is. Als je er niet zwaar voor bent gestraft. Of als je hard hebt gewerkt om je leven te beteren. Dit kan worden aangetoond met positieve referenties. Bijvoorbeeld van een eerdere werkgever, de reclassering of een jobcoach. Of als je ondertussen een diploma hebt behaald. Kortom: er zijn altijd mogelijkheden! Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden in jouw geval zijn.

UITZONDERINGEN op Terugkijktermijn VOg

Op de standaard terugkijktermijn van 4 jaar zijn een aantal uitzonderingen van toepassing:

 • Voor jongeren tot 23 jaar is de terugkijktermijn 2 jaar. Bij zedendelicten geldt deze korte terugkijktermijn niet. En ook niet bij zware geweldsdelicten (waar meer dan 6 jaar gevangenisstraf op staat), dan wordt de standaard termijn van 4 jaar gehanteerd.
 • Zedendelicten tellen altijd mee. Voor zedendelicten is de terugkijktermijn onbeperkt.
 • Voor sommige functies wordt langer dan 4 jaar terug gekeken (ook als je jonger dan 23 bent). Zie de tabel hieronder:

SPECIFIEKE FUNCTIES voor VOG:

Doel aanvraag Terugkijktermijn
Wegvervoerondernemer goederenvervoer 5 jaar
Taxibranche: chauffeurskaart en ondernemersvergunning 5 jaar
Beveiliging burgerluchtvaart (ELA/BA) 5 jaar
 • Aanvraag rekening in het Register CO2 Emissiehandel
 • Aanvraag rekening in het Register Hernieuwbare Energie Vervoer
5 jaar
Lidmaatschap schietvereniging 8 jaar
Functie met hogere integriteitseis, zoals:

 • beëdigde tolken/vertalers;
 • buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
 • personen werkzaam bij politieke dienst;
 • personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van VenJ;
 • personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
 • personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
 • handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen NRGD-register.
 • inschrijving als advocaat
 • bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie
10 jaar

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen gelden de volgende terugkijktermijnen:

Doel aanvraag Terugkijktermijn
Personeel hoofdkantoor 4 jaar
Extern en intern personeel inrichting of voorziening 30 jaar

Bron: Justis – Ministerie van Veiligheid en Justitie

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

 • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
 • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
 • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
 • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
 • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
 • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk