HEADER afbeelding + titel
Bezwaar tegen weigering VOG

Bezwaar tegen weigering VOG

Heeft u, na uw Zienswijze te hebben opgestuurd, een definitieve afwijzingen van uw Verklaring Omtrent het Gedrag ontvangen? Ontzettend vervelend, maar zeker nog geen man over boord. Wel is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen, want u heeft zes weken de tijd in bezwaar te gaan.
Neem in ieder geval zo snel mogelijk contact op met een gespecialiseerde advocaat om direct te bespreken wat uw kansen zijn. Zelfs de ongegrond verklaring van uw bezwaar hoeft nog geen eindstation te zijn! Er kan ook beroep worden ingesteld.

Bezwaar aanvragen of in beroep gaan bij VOG afwijzing

Bezwaar en beroep zijn bestuursrechtelijke procedure waarbij u hulp nodig heeft van een (bestuursrecht)specialist. Die hulp kunnen onze specialisten u bieden. Wij stellen zo nodig direct bezwaar of beroep voor u in om de termijn zeker te stellen. Dit kan later immers weer worden ingetrokken.

Persoonlijke belang geldt bij aanvraag van VOG

Onze advocaten zullen alles uit de kast halen om de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ervan te overtuigen aan u een Verklaring Omtrent het Gedrag af te geven. Het is van het grootste belang uw persoonlijke verhaal te vertellen! De wet schrijft namelijk een individuele beoordeling voor. Helaas wordt aan uw persoonlijke belangen niet altijd waarde gehecht. Terwijl soms uw persoonlijk belang zwaarder weegt dan het zogenaamde ‘risico voor de samenleving’. Van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hoeft u, om het aardig te zeggen, meestal geen overdreven aandacht voor uw belangen te verwachten.

Fouten in VOG-procedure

Uiteraard letten wij ook goed op of er procedure fouten zijn gemaakt in uw VOG-procedure, want ook de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie laat weleens een steek vallen. Uiteraard controleren wij voor u of het toegepaste screeningsprofiel wel klopt. En ook of wel van de juiste (justitiële) gegevens wordt uitgegaan.

VOG en risico voor de samenleving

Daarnaast is het belangrijk na te gaan of de feiten op uw strafblad wel écht een zogenoemd ‘risico voor de samenleving’ vormen. En houden zij eigenlijk wel verband met het werk dat u wilt gaan doen? Dit wordt door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie al snel zo gezien, maar uw kant van het verhaal is er natuurlijk ook nog! De Staatssecretaris vindt bijvoorbeeld regelmatig dat mensen die in de zorg werken en veroordeeld zijn voor diefstal geen VOG mogen krijgen. Wij zullen aanvoeren dat de relatie tussen diefstal en een functie in de zorg in de meeste gevallen vergezocht is!

Strafbare gedragingen vaak niet zo erg als ze lijken

Wij helpen u ook graag de omstandigheden rondom de strafbare gedragingen uit te leggen – die uiteraard vaak niet zo erg zijn als ze lijken. De strafrechter houdt op zitting altijd rekening met uw persoonlijke omstandigheden. De Staatssecretaris ziet bij het beoordelen van uw VOG-aanvraag alleen de ‘naakte’ feiten. Het is daarom belangrijk te benadrukken dat de rechter wel degelijk uw straf heeft verlaagd vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

Bezwaar of beroep afgewezen? Afwijzing VOG niet persé definitief

Zelfs als bezwaar en beroep u niet hebben geholpen, hoeft de afwijzing van de VOG nog niet definitief te zijn. Het is namelijk mogelijk om in hoger beroep te gaan bij de hoogste bestuursrechter in Nederland: de Raad van State. Bij het instellen van hoger beroep is het eigenlijk onontbeerlijk de hulp van een specialist in te roepen. Wij grijpen in ieder geval elk (rechts)middel aan om te zorgen dat u uw Verklaring Omtrent het Gedrag krijgt! Neemt u daarom zo spoedig mogelijk contact op met een van onze advocaten.

Ook voor een second opinion bent u bij ons aan het juiste adres. U wilt immers een VOG advocaat die samen met u optrekt en die geen kansen onbenut laat!

Ik had niet gedacht dat ik mijn VOG nog zou krijgen, maar met behulp van jullie is dat toch gelukt. Ik wil jullie dan ook bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan.” – F.A.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk