HEADER afbeelding + titel
Aandacht voor omstandigheden zedendelict

Aandacht voor omstandigheden zedendelict

Wat hierboven is beschreven gaat vooral om jongeren. Maar sinds 2014 moet ook bij volwassenen rekening worden gehouden met de omstandigheden van het delict. Als iemand zich toen in een heftige persoonlijke crisis bevond, kan dat betekenen dat er nú geen risico meer is. De zaak ging over een man die al 30 jaar in het onderwijs werkte. Vanwege een zedendelict van 7 jaar geleden zou er een risico zijn dat hij misbruik maakt van zijn gezagspositie bij leerlingen.

Specifieke emotionele situatie spelen moeten een rol spelen bij VOG
Er was daarbij niet gekeken naar de omstandigheden van het delict. Hij had namelijk ontucht gepleegd met een bejaarde vrouw. Deze vrouw was de vriendin van zijn moeder. Nadat zijn moeder was overleden, had hij voor steun en troost contact met haar gezocht. Zijn emoties speelden een zeer grote rol bij het delict. Het ging om persoonlijk verdriet, waarvoor hij steun zocht bij deze (oude) vrouw. Het was dus een specifieke emotionele situatie. Het is niet waarschijnlijk dat zoiets zich herhaalt met leerlingen. Hij kreeg alsnog een VOG.

Lees hier wat de Raad van State verder overwoog:

Hoewel de staatssecretaris terecht heeft gesteld dat de zedendelicten [wederpartij] niet licht zijn aangerekend, heeft hij ten onrechte te weinig gewicht toegekend aan voormelde omstandigheden van het concrete geval en die waaronder de zedendelicten zijn gepleegd. Gelet op deze omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, heeft de staatssecretaris zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat geen twijfel bestaat dat daadwerkelijk een risico bestaat voor de samenleving indien [wederpartij] de functie van docent blijft uitoefenen.

Kunt u geen VOG aanvragen vanwege een gepleegd zedendelict en waren er destijds speciale omstandigheden in het spel? Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een VOG. Neem contact met ons op en vul het contactformulier in.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk