HEADER afbeelding + titel
VOG & Zedendelict

Heeft u een zedendelict gepleegd en komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan kunnen wij u helpen, omdat er bij elke zaak naar de persoonlijke omstandigheden moet worden gekeken. Daarnaast zijn er verschillende gradaties in zedendelicten en is het ook van belang welk beroep u uit wilt gaan oefenen.

Toch VOG krijgen na plegen zedendelict

De VOG voor zedendaders werkt in veel gevallen averechts. Als een VOG is vereist, is het vinden van een baan moeilijk, omdat in veel gevallen als uitgangspunt geldt dat de VOG wordt afgewezen. Door te werken met de VOG wil de overheid alle risico’s uitsluiten. Maar het gaat hier over een schijnveiligheid en dit helpt niemand.

Er zijn wel degelijk mogelijkheden om toch aan een VOG te komen wanneer iemand een zedendelict heeft gepleegd en het einde is dan nog niet in zicht. Neem daarom contact met ons op: wij weten wat we moeten doen en wij kunnen u ook in deze gevallen wel degelijk helpen.

WAAR MAG JE NOG WERKEN ALS JE VEROORDEELD BENT VOOR EEN ZEDENDELICT…

…IN DE ICT?

Voor mensen die zijn veroordeeld voor het downloaden van kinderporno is het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) erg lastig. Dit betreft namelijk een “zedendelict”. Zedendelicten worden altijd meegenomen in de beoordeling. Dus niet maximaal 4 jaar, zoals in het algemeen geldt. Wie is veroordeeld voor het downloaden van kinderporno krijgt doorgaans 20 jaar lang geen VOG. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde hands-off (kijken naar kinderporno) en hands-on (maken van kinderporno) delicten. Het gaat hierbij lang niet altijd om functies waarbij er een afhankelijkheidsrelatie (met kinderen) is. Ook ICT-specialisten kunnen moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een VOG. Zij krijgen immers beschikking over computersystemen of een ICT-infrastructuur. Die kan voor het verzamelen en verspreiden van kinderpornogratie worden misbruikt, is dan de gedachte.

Een cliënt die 9 jaar geleden veroordeeld is voor downloaden van kinderpornografie kreeg geen VOG voor werkzaamheden in de IT-sector. Ook al was het feit hem licht aangerekend door de rechter. Hem was slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf en reclasseringstoezicht opgelegd. Het betrof dus geen ernstig feit. Toch besloot de staatssecretaris de VOG te weigeren. De staatssecretaris zegt een risico te zien, nu cliënt de beschikking heeft tot systemen, servers en data. Dat hij toegang heeft tot de digitale infrastructuur is voldoende om te spreken van een risico. Volgens de staatssecretaris kan hij misbruik maken van de systemen door kinderpornografie te downloaden.

Na het indienen van ons bezwaarschrift wordt alsnog een VOG afgegeven. Cliënt maakt op een hoorzitting bij het COVOG duidelijk dat in zijn functie de kans op herhaling nauwelijks aanwezig is. Bovendien staat er voor hem veel op het spel, want hij werkt al 15 jaar in de ICT-branche. Hij heeft tot slot aangetoond dat hij met behulp van de reclassering destijds veel positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt. De staatssecretaris vindt zijn belangen daarom zeer groot. Zijn belangen dienen te prevaleren boven het belang van beperken van de risico’s voor de samenleving. De VOG wordt alsnog verstrekt.

…ALS ROOSTERMAKER OP EEN SCHOOL?

Een cliënt die wilde werken als roostermaker op een school kreeg hiervoor geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) omdat hij ruim 7 jaar geleden veroordeeld is wegens ontucht. Dit betrof echter geen ernstig feit. De rechter heeft het hem niet zwaar aangerekend, want hij is schuldig verklaard zonder oplegging van straf. Toch komt hij volgens de staatssecretaris 10 jaar lang niet in aanmerking voor een VOG. Reden is dat cliënt als roostermaker op een school zou komen te werken en dus met kwetsbare personen zou omgaan.

Cliënt schakelde ons in voor het indienen van een zienswijze. Wij konden duidelijk kunnen maken dat hij geheel zelfstandig werkt, hij niet in direct contact staat met kinderen en de kinderen van zijn op school niet van hem afhankelijk zijn. Hierbij heeft geholpen dat ook zijn werkgever per brief liet weten dat er tussen hem en de leerlingen geen afhankelijkheidsrelatie is. De staatssecretaris heeft op basis hiervan besloten dat er toch geen risico bestaat. Cliënt heeft alsnog zijn VOG gekregen.

Zorg ervoor dat je de bijzondere omstandigheden van meet af aan goed naar voren brengt. Schakel ons (bijvoorbeeld bij het opstellen van een zienswijze en zeker in de bezwaarprocedure) tijdig in. Neem contact met ons op of stel je vraag bovenaan deze pagina.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk