HEADER afbeelding + titel
Strenge screening voor VOG bij zedendelicten

Strenge screening voor VOG bij zedendelicten

Bij een veroordeling voor een zedendelict zal er een extra strenge VOG-screening plaatsvinden. Daardoor worden mensen die eenmaal zijn veroordeeld tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf of taakstraf soms wel 20 jaar tegengehouden als zij met mensen willen werken. Dat geldt als er mensen van hen afhankelijk zijn. Dit strenge beleid is de laatste jaren steeds soepeler geworden. Mede doordat de hoogste bestuursrechter (de Raad van State) kritischer is geworden. Hieronder de ontwikkelingen op een rij:

Kunt u geen VOG aanvragen vanwege een gepleegd zedendelict en waren er destijds speciale omstandigheden in het spel? Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een VOG. Neem contact met ons op en vul het contactformulier in.

Lees hieronder verder over het verscherpte toetsingskader bij VOG-aanvragen.

Lees hier meer over het verscherpte toetsingskader:

Voor zedendelicten geldt onbeperkte terugkijktermijn. Zij worden dus zonder tijdsbeperking meegewogen. Deze worden dus de rest van iemands leven in de beoordeling van zijn of haar VOG-aanvraag betrokken. Sinds 2007 geldt bovendien een verscherpt toetsingskader indien bij de uitoefening van de functie een gezags- of afhankelijkheidsrelatie bestaat. In die gevallen wordt altijd uitgegaan van het bestaan van een belemmering voor de behoorlijke uitoefening van de functie en wordt de VOG aldus geweigerd, tenzij dit evident disproportioneel is. Ditzelfde geldt voor een functie die wordt uitgevoerd op een locatie waar zich kwetsbare personen bevinden. Als uitgangspunt geldt dat de VOG, indien sprake is van een gezags- of afhankelijkheidsrelatie, wordt geweigerd indien de aanvrager tweemaal voor een zedenmisdrijf is veroordeeld tot ten minste een taakstraf of (on)voorwaardelijke gevangenisstraf. In geval de aanvrager eenmaal is veroordeeld, wordt de VOG in principe twintig jaar lang geweigerd. Indien de zaak is geëindigd met een andere straf dan een gevangenisstraf of taakstraf, dan wel een schuldigverklaring is uitgesproken zonder straf, of is een transactie geaccepteerd dan wel de zaak voorwaardelijke geseponeerd, dan geldt als uitgangspunt dat de VOG tien jaar lang wordt geweigerd. In deze gevallen bestaat slechts zeer beperkte ruimte om alsnog over te gaan tot de afgifte van de VOG; dit kan enkel indien weigering evident disproportioneel is. Dit verscherpte toetsingskader geldt evenzeer voor minderjarigen en jongvolwassenen. Evenmin wordt in de beleidsregels onderscheid gemaakt tussen hands-on en hands-off delicten.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk