HEADER afbeelding + titel
VOG & Drugsdelict

VOG & Drugsdelict

Bent u in het verleden betrokken geweest bij een zedendelict of bent u hier voor gestraft? Afhankelijk van de overtreding kan dit later toch voor een slecht daglicht komen wanneer u een VOG moet aanvragen. Krijgt u geen VOG hierdoor? Neem dan contact met ons op, want persoonlijke omstandigheden kunnen voor u pleiten.

Toch een VOG na drugsdelict

Met onze hulp kunt u toch een VOG krijgen ondanks een strafblad vanwege overtredingen met drugs. Wij hebben ervaring in verschillende VOG-zaken en kunnen daarom ook aangeven dat het belangrijk is dat uw kant van het verhaal duidelijk moet zijn. VOG aanvragen worden soms te zwart-wit beoordeeld en soms afgewezen zonder dat de volledige situatie duidelijk is. Geen VOG gekregen? Wij helpen met uw zienswijze of bezwaar!

MAG JE MET DRUGSDELICTEN OP JE NAAM…

…NOG IN EEN MAGAZIJN WERKEN?

Als het aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ligt niet. Hij schat het risico dat het distributienetwerk van de werkgever van onze cliënt wordt misbruikt om drugsdelicten te plegen te hoog in. Hij zou op die manier makkelijk verdovende middelen kunnen verhandelen. Onze cliënt werkte al 2 jaar in een magazijn als sorteerder van kleding. Hij moest alsnog een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) inleveren. Hij komt niet buiten het magazijn en rijdt niet rond met kleding. Kan de staatssecretaris dan wel volhouden dat toch sprake is van een risico op distribueren van drugs?

De bestuursrechter oordeelde uiteindelijk gelukkig van niet en de VOG is na het instellen van beroep alsnog afgegeven. De rechter oordeelde dat de staatssecretaris geen begrijpelijke beslissing had genomen. Want deze magazijnwerker heeft toch duidelijk laten weten dat hij slechts kleding sorteert en geen toegang heeft tot het distributienetwerk van zijn werkgever. Daarom was onvoldoende gemotiveerd waarom de drugsdelicten de goede uitoefening van zijn functie als magazijnwerker in de weg zouden staan. De VOG mocht niet worden geweigerd.

Zorg ervoor dat je de bijzondere omstandigheden van meet af aan goed naar voren brengt. Schakel ons (bijvoorbeeld bij het opstellen van een zienswijze en zeker in de bezwaarprocedure) tijdig in. Neem contact met ons op of stel je vraag bovenaan deze pagina.

…OF ALS BOEKHOUDER?

Een andere cliënt wilde gaan werken als boekhouder. Hij was veroordeeld voor handelen in strijd met de Opiumwet. Ontstaat er een risico op herhaling van een drugsdelict als hij als boekhouder aan de slag gaat? Je zou denken van niet. Volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wel en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) werd geweigerd. Er zou namelijk een risico bestaan voor de veiligheid van vertrouwelijke informatie. Cliënt zou zichzelf of anderen hiermee kunnen bevoordelen. Bovendien is volgens de staatssecretaris geen sprake van een licht vergrijp. De rechter heeft 70 uur werkstraf opgelegd. Verder is het tijdsverloop te kort, namelijk 1,5 jaar sinds de veroordeling.

Wij stelden voor cliënt bezwaar. Duidelijk was dat het om maar 1 veroordeling ging die grote impact op zijn leven heeft. Hij had na lange tijd een baan gevonden en heeft een tijd moeten rondkomen van een werkloosheidsuitkering. Als hij dit werk als boekhouder niet kan doen, heeft dat voor hem grote maatschappelijke en financiële gevolgen. Ander werk heeft hij namelijk tot nu toe niet kunnen vinden. Daarom concludeert de staatssecretaris dat zijn belangen bij afgifte van de VOG zwaarder wegen dat het belang de risico’s voor de samenleving te beperken. Het bezwaar is succesvol en de VOG wordt alsnog afgegeven.

Zorg ervoor dat je de bijzondere omstandigheden van meet af aan goed naar voren brengt. Schakel ons (bijvoorbeeld bij het opstellen van een zienswijze en zeker in de bezwaarprocedure) tijdig in. Neem contact met ons op of stel je vraag bovenaan deze pagina.

…AAN DE SLAG ALS PAKKETENBEZORGER?

Een cliënt die op zijn 21e hennep voorhanden heeft gehad, mag ruim 2 jaar later niet aan de slag als pakkettenbezorger. Hij is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, maar is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Als hij de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt, is zijn zaak nog niet behandeld bij het Gerechtshof. Volgens de staatssecretaris is er een risico dat hij het netwerk van zijn werkgever misbruikt. Hij zou via dit netwerk drugsdelicten kunnen plegen. Of zoals de staatssecretaris het uitdrukt: “verdovende middelen kunnen distribueren.”

Na het voeren van de door ons ingestelde bezwaarprocedure is de VOG toch afgegeven. Belangrijk was dat cliënt in zijn strafzaak in hoger beroep is gegaan en wij daarin voor hem uiteindelijk voor een lagere straf hebben kunnen pleiten. Wij konden de strafrechter precies aangeven met welke straf er nog wel een VOG zou worden verkregen. Daar was het Hof gevoelig voor. Het Hof kwam onze cliënt tegemoet en stelde de werkstraf naar beneden bij. De staatssecretaris moest daarom uiteindelijk erkennen dat de rechter cliënt het delict licht heeft aangerekend. Zodoende komt vast te staan dat sprake is van een licht vergrijp. Bovendien weegt mee dat cliënt destijds nog jong was en positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Hij heeft ondertussen een opleiding afgerond. Hij weet zeker dat hij zijn onbezonnen daad niet zal herhalen. Hij zal zich niet meer wenden tot illegale middelen om in zijn inkomsten te voorzien. De staatssecretaris besluit zodoende de VOG af te geven.

Zorg ervoor dat je de bijzondere omstandigheden van meet af aan goed naar voren brengt en schakel ons (bijvoorbeeld bij het opstellen van een zienswijze en zeker in de bezwaarprocedure) tijdig in. Als er nog een strafzaak tegen je loopt, neem dan zeker contact op en laat je ook daarin door ons begeleiden. De uitkomst daarvan is immers van groot belang voor de VOG-procedure. Neem contact met ons op of stel je vraag bovenaan deze pagina.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk