HEADER afbeelding + titel
VOG & Geweldsdelict

VOG & Geweldsdelict

Bent u in het verleden veroordeeld voor een geweldsdelict en is dit meer dan 4 jaar geleden? In principe kan u dan weer aanspraak maken op een VOG. Echter heeft de gradatie van de geweldpleging hier wel invloed op. Toch kunnen wij ook dan helpen bij het verkrijgen van een VOG na het plegen van een geweldsdelict.

Toch een VOG na geweldpleging

Uw persoonlijke omstandigheden zijn van invloed het uiteindelijke besluit van het afgeven van een VOG. Een eerdere aanvraag kan zonder diepgang beoordeeld zijn, zonder uw persoonlijke situatie mee te wegen. Wij vinden uw verhaal belangrijk, ook al vindt de overheid dit in eerste instantie niet. En wij weten dat persoonlijke omstandigheden uiteindelijk hoog wegen voor een toewijzing van VOG via bezwaar of beroep.

Heeft u onze hulp nodig bij het aanvragen van VOG? Beschrijf dan uw situatie in het contactformulier en wij nemen z.s.m. contact met u op!

 

– Verhaal uit de praktijk –

Functie Docent: Veroordeeld voor Geweldsdelict

Onze cliënt is meer dan 10 jaar geleden veroordeeld voor een ernstig geweldsdelict. Hij heeft zijn leven al lang weer helemaal op orde en wil nu graag als docent aan de slag. Hij krijgt hiervoor geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een zienswijze en een bezwaarprocedure bij het COVOG hadden geen succes. Wij hebben tegen deze afwijzing beroep ingesteld bij de bestuursrechter, met succes uiteindelijk.

Geweldsdelict in de privésfeer van invloed op VOG

Het strafbare feit van onze cliënt had zich namelijk voorgedaan in de privésfeer, wat betekent dat niet simpelweg kan worden gezegd dat dus ook een risico op herhaling bestaat in de functie van docent. Er is zodoende geen concreet recidivegevaar en dat had in het voordeel van cliënt moeten meewegen bij de vraag of hij zijn VOG krijgt. Van de “bijzondere weigeringsgrond” mag dus slechts terughoudend gebruik worden gemaakt. De afwijzing van de VOG was in dit geval niet deugdelijk gemotiveerd.

N.B. Bijzondere omstandigheden direct op tafel leggen

Zorg ervoor dat je de bijzondere omstandigheden van meet af aan goed naar voren brengt. Schakel ons (bijvoorbeeld bij het opstellen van een zienswijze en zeker in de bezwaarprocedure) tijdig in. Neem contact met ons op of stel je vraag bovenaan deze pagina.

 

Ik had niet gedacht dat ik mijn VOG nog zou krijgen, maar met behulp van jullie is dat toch gelukt. Ik wil jullie dan ook bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan.” – F.A.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk