HEADER afbeelding + titel
Wat is een bewijs van goed gedrag

Wat is een bewijs van goed gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt ook wel een “bewijs van goed gedrag” genoemd. Als je een VOG krijgt, betekent dit inderdaad dat je geen (ernstige) misdaden hebt begaan. Officieel is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Onze ervaring leert – helaas – wel dat ook kleine of eenmalige misstappen ertoe kunnen leiden tot dat jij jouw “ bewijs van goed gedrag”  misloopt.

Bewijs van goed gedrag strafblad

Om jouw gedrag te onderzoeken, wordt jouw strafblad geraadpleegd. Daarop staan alle strafbare feiten. Boetes, taakstraffen en sepots zijn hierop te zijn. Zelfs sepots (op beleidsmatige gronden) kunnen daarom leiden tot afwijzing van je bewijs van goed gedrag/VOG-aanvraag. Zelfs bij alleen een openstaande zaak – waarin je alleen verdachte bent en geen straf hebt gekregen – wordt regelmatig het “bewijs van goed gedrag” niet afgegeven, omdat op deze momenten de kans dat je een strafblad krijgt wel aanwezig is.

Voor het zover kan komen, moet eerst worden aangetoond dat er een verband is tussen het strafbare feit en de functie die je wilt gaan uitoefenen. Zo een verband wordt – zo blijkt in onze praktijk – erg snel vastgesteld. Voor vrouwen die in de zorg willen werken, kan één strafbaar feit vaak al tot een afwijzing leiden. Zij werken namelijk met een kwetsbare doelgroep. Ook al heb je alleen een kleine boete voldaan voor een eenvoudige diefstal; dit wordt in veel gevallen als risico voor de doelgroep gezien.

Achtergrond

De aanvragen voor een Verklaring Omtrent Gedrag werden tot 2004 beoordeeld door de burgemeester. Vanaf 1 april 2004 is de afhandeling van VOG-aanvragen centraal geregeld door de oprichting van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG), onderdeel van de Dienst Justis (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Nu  is de burgemeester niet langer de aangewezen persoon om de VOG af te geven, maar deze taak komt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toe.

Vanaf 2004 kan ook een VOG van rechtspersonen (bedrijven/organisaties) worden gevraagd. De rechtspersoon zelf en beleidsbepalende bestuurders kunnen worden gescreend op justitiële antecedenten.

Ik had niet gedacht dat ik mijn VOG nog zou krijgen, maar met behulp van jullie is dat toch gelukt. Ik wil jullie dan ook bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan.” – F.A.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk