HEADER afbeelding + titel
Weten onder welk profiel u valt?

Weten onder welk profiel u valt?

Bij het beoordelen van uw aanvraag voor Verklaring Omtrent het Gedrag wordt beoordeeld of uw strafbare gedragingen een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

COVOG beoordeelt VOG

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Er bestaan twee soorten profielen: 1) een algemeen screeningsprofiel en 2) een specifiek screeningsprofiel.

Algemeen screeningsprofiel

Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in 8 risicogebieden

1. Informatie
2. Geld
3. Goederen
4. Diensten
5. Zakelijke transacties
6. Proces
7. Aansturen organisatie
8. Personen

Voor deze risicogebieden is gekozen omdat zij samen de werkgebieden belichamen waarbinnen sprake kan zijn van macht. Dit kan macht zijn over personen, goederen, productieprocessen en dergelijke. Wanneer macht wordt toegekend aan een persoon die in het verleden niet integer met een soortgelijke verantwoordelijkheid of met een andere relevante verantwoordelijkheid is omgegaan, kan er een risico voor de samenleving ontstaan.

Specifiek screeningsprofiel

Naast bovenstaande risicogebieden is er een aantal specifieke screeningsprofielen ontwikkeld, speciaal voor bepaalde beroepsgroepen dan wel bepaalde doelen:

1. Integriteitsverklaring beroepsvervoer
2. (buitengewoon) opsporingsambtenaar
3. (vakantie)gastgezinnen, pleeggezinnen en adoptie
4. Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
5. Horeca; leidinggevende, bedrijfsleider en beheerder
6. Juridische dienstverlening
7. Onderwijs
8. Taxibranche; chauffeurspas
9. Taxibranche; ondernemersvergunning
10. Busondernemer
11. (gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker
12. Beëdigde tolken en vertalers
13. Lidmaatschap schietvereniging
14. Financiële dienstverlening
15. Visum en emigratie
16. Politieke ambtsdragers

Bij deze screeningsprofielen gelden specifieke risico’s. Klik hier voor meer informatie over de strafbare feiten die bij uw screeningsprofiel een risico vormen.

drie kolommen template
USPs tempate

Waarom de hulp van VOGprobleem.nl inschakelen?

  • Wij zijn gespecialiseerde advocaten: wij benutten alle kansen
  • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor directe bijstand bij VOG-problemen
  • Door onze specialisatie werken wij efficiënt. De kosten blijven dus laag
  • Wij helpen u snel en efficiënt door heel Nederland
  • U krijgt altijd een van onze specialisten aan de lijn
  • In veel gevallen is pro-deo bijstand mogelijk